Akta dan Polisi

  • Akta & Polisi

    Akta Pekerjaan & Perundangan

    Dasar- Kementerian Sumber Manusia

    Nilai-nilai teras yang menjadi pegangan oleh warga KSM untuk mencapai visi adalah seperti berikut:

    Persekitaran Buruh dan trend Pekerjaan berubah disebabkan oleh pengaruh domestik dan juga global. Mencipta, menjana dan mengekalkan peluang pekerjaan dalam iklim pelaburan yang kondusif adalah penting dalam memastikan persekitaran kerja yang sihat dan dengan itu memberi manfaat kepada tenaga kerja. Disamping itu, meningkatkan persekitaran kerja melalui pengurusan yang cekap akan menyumbang kepada merealisasikan pekerjaan yang baik untuk pekerja seperti berikut:

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!