Video MOU Signing & Career Talk antara KSM & UKM

25 April 2019 - MoU Signing and Career Talk antara Kementerian Sumber Manusia (KSM) yang diwakili oleh Jabatan Tenaga Manusia (JTM) dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) serta majlis dialog bersama mahasiswa Jabatan Kejuruteraan, UKM. Majlis disaksikan oleh YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia.

 

MOU_UKM1 MOU_UKM1

12 Februari 2019 : Majlis Karnival Pekerjaan, Kemahiran dan Keusahawanan Insan Istimewa anjuran Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah diadakan di Kangar, Perlis. Majlis tersebut telah dirasmian oleh YB Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Mahfuz Omar.

Dalam majlis tersebut, YB Dato' Mahfuz Omar menegaskan bahawa Kerajaan akan meneruskan usaha mencapai kuota satu peratus Orang Kelainan Upaya (OKU) dalam sektor awam. Walaua bagaimanapun menrut beliau , penempatan mereka mestilah sepadan dengan kecacatan selain boleh melakukan kerja.

Dalam majlis tersebut, YB Timbalan Menteri Sumber Manusia turut menyampaikan geran perniagaan berjumlah RM173,824.29 kepada empat usahawan muda berstatus Orang Kurang Upaya (OKU) sekitar negeri ini.

20 Feb 2019 : Majlis Pelancaran Indeks Gaji Kebangsaan (NWI) telah disempurnakan oleh oleh YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia di Dewan Serbaguna KSM. NWI merupakan maklumat yang berwibawa berkaitan perubahan gaji dan upah dari semasa ke semasa dalam pasaran buruh Malaysia.

NWI yang merupakan pertama kali dilancarkan itu adalah sebagai panduan untuk majikan di negara ini dalam menetapkan tahap gaji, membuat pelarasan gaji selain sebagai input kepada dasar sumber manusia syarikat.

Walau bagaimanapun dalam sidang akhbar yang diadakan sejurus kemudian, YB Menteri Sumber Manusia berkata bahawa NWI ini adalah sebagai garis panduan dan penanda aras, bukan wajib untuk majikan ikuti sebagaimana amalan di negara maju lain.

23 Januari 2019 : Majlis Amanat Tahun Baru 2019 Kementerian Sumber Manusia telah berlangsung di Dewan Serbaguna, Kementerian Sumber Manusia mulai 8.30pagi tadi. Amanat Tahun Baru telah disampaikan sendiri oleh YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia. Turut hadir ialah YB Dato’ Mahfuz Omar, Timbalan Menteri Sumber Manusia, Ketua Setiausaha Kementerian serta kedua-dua Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia.

Menurut YB M. Kula Segaran, "Sebagai sebuah organisasi yang besar, saya harap semua bahagian, jabatan dan agensi KSM sentiasa bekerjasama dan saling melengkapi antara satu sama lain. Ini supaya setiap dasar dan program yang kita laksanakan mencapai matlamat yang ditetapkan. “Execution is really the critical part of a successful strategy. Getting it done, getting it done right, getting it done better” adalah cabaran yang kita perlu hadapi. Ini memerlukan usaha yang kuat dan komitmen yang tinggi oleh semua pihak”.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!