Kempen Keselamatan Penggunaan Lif Peringkat Kebangsaan 2018

27 Oktober 2018 : Sejumlah 26,178 daripada 64,814 buah lif yang berdaftar dengan pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) di seluruh Malaysia telah dibuat pemeriksaan sejak awal tahun ini. Hasil daripada pemeriksaan tersebut, didapati kesemua lif berfungsi dan mematuhi standard rekabentuk serta pemasangan yang ditetapkan oleh pihak JKKP; dan sekiranya terdapat lif yang tidak mencapai standard yang dibenarkan, arahan penambahbaikan telah dikeluarkan oleh pihak JKKP.

Ini dijelaskan oleh YB Dato’ Mahfuz Omar, Timbalan Menteri Sumber Manusia yang juga merangkap Pengerusi Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP), dalam ucapan beliau semasa menyempurnakan Kempen Keselamatan Penggunaan Lif Peringkat Kebangsaan 2018 di PPR Intan Baiduri, Kuala Lumpur. Beliau turut menekankan kepentingan pihak pemunya premis untuk memastikan setiap lif yang dipasang di premis mereka diselenggara mengikut jadual penyelenggaraan yang ditetapkan dan sentiasa beroperasi dalam keadaan yang baik tanpa wujudnya risiko kepada keselamatan para pengguna.

Pemunya bangunan bertanggungjawab untuk melantik Firma Yang Kompetan dan juga Orang Yang Kompeten yang diiktiraf oleh JKKP bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan ke atas lif, namun, pada masa yang sama, para pengguna juga diingatkan supaya lebih berhati-hati dan berwaspada semasa menggunakan lif secara betul dan berhemah

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!