Seminar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Sektor Pertanian, Perikanan & Perhutanan 2018

28 Oktober 2018 : Pelaporan kemalangan di sektor pertanian, perikanan dan perhutanan pada tahun 2017 telah menunjukkan peningkatan laporan kepada 2,589 kes berbanding 2,359 kes pada tahun 2016. Ini menunjukkan para majikan dan pekerja semakin sedar kepentingan melaporkan kemalangan kepada pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP).

Ketika merasmikan program Seminar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di Sektor Pertanian, Perikanan dan Perhutanan 2018, YB Dato’ Mahfuz Omar, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Pengerusi Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP), mengingatkan majikan dan pekerja agar sentiasa menerapkan amalan budaya pencegahan kemalangan di tempat kerja bagi menurunkan kadar kemalangan pekerjaan. Ini kerana ianya dapat memberi impak positif kepada negara dan menunjukkan bahawa bekerja di Malaysia adalah selamat dan sihat sekaligus dapat meyakinkan pelabur-pelabur luar untuk terus membuat pelaburan perniagaan di Malaysia.

Program yang dianjurkan oleh Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) ini bertujuan untuk menghebahkan maklumat terkini berkaitan isu-isu keselamatan dan kesihatan di sektor pertanian, perikanan dan perhutanan, serta mempromosi pembentukan dan pemeliharaan budaya kerja selamat dan sihat dalam kalangan majikan, pekerja, dan orang awam

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!