LAWATAN AKADEMIK JAULAH ILMU 2.0 : OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) DARIPADA PERMASUM HR KUIS, (KUIS) KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

JAULAHILMU_21

26 OGOS 2019 - Lawatan Akademik Jaulah Ilmu 2.0 : Occupational Safety and Health (OSH) daripada Permasum HR KUIS, (KUIS) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ke Kementerian Sumber Manusia (KSM). Rombongan lawatan telah diberi taklimat oleh pegawai Unit Komunikasi Korporat (UKK) dan pegawai dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) berkenaan dengan profesion dan bidang tugas dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OSH) di tempat kerja.

JAULAHILMU_22 JAULAHILMU_23

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!